Kandidatų duomenų tvarkymas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

Mes, NNL Termo, UAB juridinio asmens kodas 300035285 buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagiriai, Garliavosen., LT-53283 Kauno r. (toliau – Bendrovė, arba Mes) rūpinamės informacijos apie Jus apsauga. 

Tikimės, kad šiame pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus kandidatų atrankos tikslu Jei turite klausimų, komentarų dėl to, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Mes pasirengę Jums padėti.  

Jeigu Jums reikalinga informacija arba pagalba, prašome kreiptis į Mus  elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@nnl.lt.  

Informacija apie duomenų tvarkymą 

Tvarkymo tikslas: 

Siekiant  įvertinti ir atrinkti kandidatą į laisvą darbo poziciją ir sudaryti tarp Bendrovės  ir kandidato darbo sutartį (įdarbinti kandidatą). 

Informacija apie tvarkomas duomenų kategorijos: 

Tvarkoma bendra informacija: Kandidato vardas, pavardė, el. pašto adresastelefono numeris, amžius, gimimo metai , pageidaujamos pareigos, specialybė, darbo patirtis, informacija apie pageidavimus būsimam darbui.   

Teisinis pagrindas: 

BDAR 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Duomenys tvarkomi kandidatų atrankos tikslu, siekiu sudaryti sutartį. 

Tvarkymo terminas: 

Iki atrankos laikotarpio pabaigos, bet ne ilgiau nei 1 metai; 

Jūsų teisės:  

Teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimisTeisė ištaisyti asmens duomenisTeisė pateikti skundą, jeigu manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi netinkamai. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)Teisė apriboti duomenų tvarkymą. 

Įgyvendinti Jūsų teisės galėsime tik gavę Jūsų užklausą.   

Jūsų užklausų nagrinėjimas 

Siekdami apsaugoti duomenų subjektų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu Mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais Mūsų turimais anketiniais duomenimis.  

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, Mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą arba pateiksime atsakymą ir informaciją pagal Jūsų užklausimą. Jeigu Jūsų užklausa pateikiama elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis. 

Pranešimo galiojimas 

Ši pranešimas galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.  

Telefonai Infolinija: +370 611 38003 Personalo sk.:  +370 618 23393
El. paštas info@nnl.lt
NNL – Quality Logistics Partner NNL – Quality Logistics Partner
Kauno padalinys ir centriniai sandėliai Marijampolės g. 27,  Pagirių km., Garliavos sen., Kauno raj. LT-53282
© 2017 NNL įmonių grupė. Visos teisės saugomos.