Vaizdo duomenų tvarkymas

Pranešimas apie vaizdo stebėjimą

Kokia informacija ir kodėl renkama vaizdo stebėjimo metu?

NNL Termo, UAB teritorijoje, patalpose, prekių pakrovimo ir iškrovimo vietose yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į kamerų matymo lauką. Vykdant vaizdo stebėjimą ir įrašymą yra renkami duomenys (vaizdo įrašo data ir laikas, užfiksuotas vaizdas). Šių duomenų valdytojas yra NNL Termo, UAB juridinio asmens kodas 300035285 buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagiriai, Garliavos sen., LT-53283 Kauno r. Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@nnl.lt

Vaizdo stebėjimas ir jo įrašymas būtinas siekiant pastebėti ir išsaugoti incidentų (neteisėti veiksmai, nelaimingi atsitikimai, turto sugadinimas ir pasisavinimas ir kt.) įrodymus bei tirti šiuos įvykius. Užtikrinti ir turėti  įrodymus dėl prekių pakrovimo, iškrovimo veiksmų. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas užtikrinti turto saugumą mūsų teritorijoje ir patalpose turėti incidentų atsekamumą prekių pakrovimo ir iškrovimo eigoje, tirti nelaimingus atsitikimus darbe ir pateikti įrodymus.

Kas ir kodėl turi prieigą prie vaizdo duomenų?

Vaizdo duomenis tvarko NNL Termo, UAB darbuotojai sistemų priežiūros, incidentų ir nelaimingų atsitikimų tyrimo tikslais.

Taip pat vaizdo įrašai gali būti teikiami draudikams draudiminių įvykių tyrimo tikslais, teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais. Vaizdo duomenys taip pat yra teikiami apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams ar būti prieinami vaizdo fiksavimo sistemų įrengimo ir priežiūros paslaugų teikėjams.

Kiek laiko saugome vaizdo įrašus?

Vaizdo duomenys yra tvarkomi ir saugomi iki 1 mėnesio, o po to automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai vaizdo duomenys yra reikalingi tiriant incidentus arba siekiant kitų mūsų arba trečiųjų šalių teisėtų interesų.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų fiksuotais vaizdo asmens duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: el. paštu duomenuapsauga@nnl.lt

Jums galėsime pateikti tik tuos įrašus, kurie nesusiję su kitais asmenimis ar jų turtu, arba įrašus, kurie atitinkamai retušuoti.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Skundą dėl asmens duomenų tvarkymo galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

Telefonai Infolinija: +370 611 38003 Personalo sk.:  +370 618 23393
El. paštas info@nnl.lt
NNL – Quality Logistics Partner NNL – Quality Logistics Partner
Kauno padalinys ir centriniai sandėliai Marijampolės g. 27,  Pagirių km., Garliavos sen., Kauno raj. LT-53282
© 2017 NNL įmonių grupė. Visos teisės saugomos.